|
 
Οικοσυστήματα
  Γεωμορφολογία
Βιοποικιλότητα
  Οικότοποι
  Ιχθυοπανίδα
 
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
  Ρυπογόνες Ουσίες
  Προστασία και Αντιμετώπιση
  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  Εθελοντικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων
 
Πληροφοριακά Συστήματα
Περιβαλλοντικό Σύστημα Πληροφοριών (EcoDO-GIS)
Τεχνολογία
 
  Μέτρηση παραμέτρων ποιότητας υδάτων
  Φορητά όργανα
 
Κλίμα και Περιβάλλον
  Τοπικός Καιρός
  Επίπεδα νερού
  Περιβαλλοντικές Συνθήκες
  Υδρολογικές Παράμετροι Ελέγχου
 
   
  Ρύποι >> Κυριότεροι Ρύποι Υδάτινων Οικοσυστημάτων >> Βαρέα Μέταλλα στα Ιζήματα των Οικοσυστημάτων Αχέροντα και Καλαμά
 
 

 

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ

   
 
   
 
   
Νέα
   

 

   

Εγκατάσταση Αυτόματου Τηλεμετρικού Σταθμού Μέτρησης

(29/09/2008)

-------------------- 
 Αποτελέσματα Μετρήσεων Ρυπογόνων Ουσιών στους Ποταμούς Αχέροντα και Καλαμά
-------------------- 
Τέταρτη Δειγματοληψία (17/10/2007)
-------------------- 

Τρίτη Δειγματοληψία
(19/07/2007)

-------------------- 
Διαφημιστικό Φυλλάδιο για το Έργο EcoDO-Net
     
    Περισσότερα Νέα ....
    Φωτογραφίες και Βίντεο
  Φωτογραφίες
  Βίντεο
    Ρωτήστε έναν Ειδικό
  Κάντε μια ερώτηση
     
    Σύνδεσμοι
  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  Τουριστικοί Πόροι
  Πολιτιστική Κληρονομιά
    Πληροφορίεςγια Ειδικούς
 
 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ (XRF)

Όλα τα ιζήματα μετά την συλλογή τους ξηραίνονται σε φούρνο σε θερμοκρασία 105 οC έως ότου αποκτήσουν σταθερό βάρος. Στην συνέχεια κοσκινίζονται από σήτα 500 μm και στη συνέχεια από σήτα 63  μm. Ποσότητα 300 mg από την σκόνη αυτή,  ζυγίζεται και τοποθετείται σε ειδική μήτρα όπου με άσκηση πίεσης 10 tn μετατρέπεται σε παστίλια σταθερής γεωμετρίας. Στη συνέχεια η παστίλια αυτή τοποθετείται στην ανιχνευτική διάταξη φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) η οποία βρίσκεται στην Μονάδα XRF του Οριζόντιου Δικτύου Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακολουθεί η ακτινοβόληση της παστίλιας με πηγή Cd-109, η συλλογή της δευτερογενούς ακτινοβολίας που προέρχεται από το δείγμα και η ανάλυση η οποία γίνεται με την βοήθεια του προγράμματος Qxas της Διεθνούς Επιτροπής (IAEA). Η βαθμονόμηση του συστήματος γίνεται με την αντίστοιχη ανάλυση πρότυπης παστίλιας από χώμα αναφοράς, (Soil-7 από την ΙΑΕΑ). 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ Ca (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΒΑΝΑΔΙΟ V (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΒΡΩΜΙΟ Br (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΖΙΡΚΟΝΙΟ Zr (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΚΑΛΙΟ K (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ Mn (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ Mo (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΜΟΛΥΒΔΟΣ Pb (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΝΙΚΕΛΙΟ Ni (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΝΙΟΒΙΟ Nb (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΡΟΥΒΙΔΙΟ Rb (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΣΙΔΗΡΟΣ Fe (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΣΤΡΟΝΤΙΟ Sr (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΤΙΤΑΝΙΟ Ti (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΥΤΡΙΟ Y (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΧΑΛΚΟΣ Cu (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΧΡΩΜΙΟ Cr (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ Zn (ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ) (ΚΑΛΑΜΑΣ) (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) (ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)

 

____________________________________________________________________________________

Copyright © 2007 EcoDo-net Collaboration